Letaprywacja

Letaprywacja to pojęcie z kategorii etyki. Oznacza bezprawną prywatyzację przestrzeni publicznej przez organy państwa. Jest jedną z możliwych form patologii występujących w organach administracji.
Przykładem walki z tą patologią jest orzeczenie Najwyższego Sądu Administracyjnego zakazujące pobierania opłat za parkowanie w centrach miast. Płatny może być jedynie oznaczony, spełniający warunki organizacji postoju pojazdów parking. Administracja miejska nie może zawłaszczać przestrzeni publicznej. To właśnie letaprywacja. Czytaj dalej Letaprywacja