O sprawiediwą ocenę historyczną PRL

Społeczeństwo, które odrzuca część swojej historii zmienia się w tłum

My socjaliści, członkowie PPS z ogromnym niepokojem obserwujemy proces zakłamywania najnowszej historii naszej Ojczyzny. Wszechobecna narracja środowisk konserwatywnych i liberalnych przedstawia okres Polski Ludowej, jako czas braku państwa, czas jałowy i zmarnowany. Środowiska te chcą wymazać z kart historii 46 lat naszego bytu państwowego oraz społecznego.
PPS nie jest apologetą, a tym bardziej epigonem PRL. Mamy świadomość wad błędów, a niekiedy nieprawości tamtych czasów. Pamiętamy o wydarzeniach roku 1956, 1968, 1970, Radomia i Ursusa.. Ale mamy także świadomość tego, że PRL to losy pokoleń naszych obywateli realizujących swoje cele życiowe kariery ambicje, obywateli, którzy współtworzyli zasobność, siłę i społeczny kształt naszej Ojczyzny, bo Polska, jaka by nie była to Ojczyzna każdego z nas, niezależnie od poglądów i przekonań.

Czy Polska Ludowa naprawdę zasłużyła na śmietnik historii?
Wojna światowa przeorała nasz kraj pozostawiając ruiny i zgliszcza. O jej wolność walczyli Polacy na wschodzie i zachodzie, tam gdzie rzucił ich los. Mieli różne poglądy i wizje powojennego państwa. Niestety zadecydowały o tym wielkie mocarstwa, dla których los Polaków był często nawet obojętny.
W 1944 roku powstała Polska Rzeczpospolita Ludowa. Dla większości Polaków, zakończył się czas walki i rozpoczął się czas odbudowy. Istniały jednak siły polityczne przeciwne nowemu ustrojowi państwa, lecz ofiarami ich antypaństwowej działalności byli Polacy próbujący odbudować zrujnowany Kraj. Dziś niektórych z nich prawica gloryfikuje i stawia na piedestał w miejsce wyzwolicieli Polski, w miejsce żołnierzy Gwardii Ludowej = Armii Ludowej, Batalionów Chłopskich, czy Armii Krajowej
Polska Ludowa musiała zmierzyć się z gigantycznym zadaniem zbudowaniem od nowa struktur państwa w zmienionych granicach, dramatycznie małymi środkami. Czerpała z dorobku światowej myśli socjalistycznej. Realizowała zadania nakreślone w programie Paryskim i Radomskim PPS, przez rząd Moraczewskiego i dorobek intelektualny wielkich socjalistów.
Zbudowała od podstaw przemysł, rozbudowała porty, przeprowadziła reformę rolną, zlikwidowała analfabetyzm (hańbę II RP), stworzyła system bezpłatnej powszechnej edukacji, ogólnodostępną bezpłatną służbę zdrowia.
PRL była pełnoprawnym członkiem światowej społeczności, członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych porozumień międzynarodowych.
Nie można zapominać o dorobku kulturalnym w dziedzinie sztuki i literatury, z którego zasobów czerpiemy dotychczas.
W 1948 roku po zjeździe zjednoczeniowym PPS i PPR powstała PZPR. Polscy socjaliści wybierali różne drogi: emigracja, działalność opozycyjna, lecz wielu zdecydowało się na pracę dla Polski w ramach nowej Partii (Rapacki, Szwalbe, Jabłoński, Motyka, Reczek).
Warto pamiętać, że w okresie „zimnej wojny” zagrożenia konfliktem atomowym, dzięki takim politykom jak Adam Rapacki Polska znajdowała się w czołówce światowego ruchu pokojowego.
Tak jak obecnie, PRL opierała bezpieczeństwo państwa o sojusze i traktaty międzynarodowe. Warto zauważyć, że dziś również bazujemy na porozumieniach (głównie z USA), lecz retoryka polityczna przypomina tą zimnowojenną. Już nie rozmawiamy o globalnym pokoju światowym, często jest to kurs konfrontacyjny.
Polska Partia Socjalistyczna oczekuje uczciwej merytorycznej oceny Polski Ludowej jej wad i jej dokonań. Nie oczekujemy peanów, lecz rzetelnej oceny.
Żądamy szacunku dla pokoleń rodaków, którzy odbudowali państwo, kierowali się humanistycznymi wartościami, z których korzystamy. Pamiętajmy o tym, że bez ich dorobku po przemianach ustrojowych nie było by, czego zmieniać i prywatyzować.

C. Żurawski

 

 

Autor

naszpps-admin

Były konstruktor w zakładach przemysłu obronnego, Pracownik Biura prasowego OPZZ, członek Polskiej Partii Socjalistycznej, obecnie emeryt.